PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 85-LECIA IBL
Centralne uroczystości odbędą się dniach 17-18 czerwca 2015 r.
w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym
17.06.2015 r.
 
08.00 - 09.00 Msza Święta w intencji Pracowników Instytutu oraz Ich Rodzin (Kościół w Sękocinie)
 
Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IBL:
10.00 - 10.15 Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Naukowej
10.15 - 10.30 Powitanie Gości i Pracowników przez Dyrektora IBL
10.30 - 11.15 Wręczenie odznaczeń Pracownikom
11.15 - 11.45 Wystąpienie Dyrektora IBL
11.45 - 12.30 Wystąpienia i adresy zaproszonych Gości
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 13.30 Wykład jubileuszowy
13.30 - 14.00 Film jubileuszowy
14.00 - 14.30 Koncert muzyczny
14.30 - 16.00 Uroczysty obiad
17.00 - Spotkanie plenerowe Gości i Pracowników
 
18.06.2015 r.
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”
10.00 – 10.15 POWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI
Janusz Czerepko - Instytut Badawczy Leśnictwa
 
10.15 – 12.00 I SESJA
10.15 - 10.45 Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa
Piotr Otawski - Ministerstwo Środowiska
10.45 - 11.15 Badania w strategii rozwoju Lasów Państwowych
Adam Wasiak i Wiesław Krzewina - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
11.15 - 11.45 Rola krajowych programów leśnych w kształtowaniu polityki leśnej XXI wieku
Alexander Buck, Helga Pülzl, Ewald Rametsteiner - Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)
11.45 - 12.00 Pytania i dyskusja
12.00 - 12.30 Przerwa
 
12.30 – 14.15 II SESJA
12.30 - 13.00 Badania lasów w Europie podstawą biogospodarki
Marc Palahi - Europejski Instytut Leśny (EFI)
13.00 - 13.30 Zarządzanie ryzykiem w leśnictwie XXI wieku
Klaus von Wilpert - Instytut Badawczy Leśnictwa Badenii-Württembergii we Freiburgu
13.30 - 14.00 Problemy badawcze nauk leśnych XXI wieku
Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa
14.00 - 14.15 Pytania i dyskusja
14.15 - 15.00 Obiad
 
15.00 – 16.00 SESJA POSTEROWA (postery i teksty - PDF)
 
16.00 – 17.45 III SESJA
16.00 - 16.30 Zintegrowany system zarządzania górskimi obszarami leśnymi
Krystyna Przybylska, Stanisław Orzeł, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
16.30 - 17.00 Biomasa leśna jako źródło bioenergii i istotny składnik ekosystemu leśnego
Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka, Robert Kuźmiński, Hanna Kwaśna, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Zenon Pilarek, Krzysztof Polowy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
17.00 - 17.30 Nauka i edukacja szansą leśnictwa XXI wieku
Michał Zasada i Arkadiusz Gruchała - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
17.30 - 17.45 Pytania i dyskusja
17.45 – 18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Janusz Czerepko - Instytut Badawczy Leśnictwa
 

ORGANIZATOR