DANE ADRESOWE
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 RASZYN

KONTAKT
Sekretariat Jubileuszu
mgr Małgorzata Brzozowska
tel. 22 7150 627, 22 7150 602
e-mail: jubileusz@ibles.waw.pl

HOTEL
CENTRUM SZKOLENIOWE FALENTY
Al. Hrabska 4
05-090 Raszyn-Falenty
Tel.: +48 22 720 27 75,  720 27 76,  720 27 77
Fax: +48 22 720 27 78
e-mail:  falenty@falenty.com.plORGANIZATOR