HONOROWY
ORGANIZACYJNY

Komitet Honorowy Jubileuszu 85-lecia IBL
Minister Środowiska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Duszpasterz Leśników
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego
Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Prezydent Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)
Dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI)
Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)


ORGANIZATOR