CONGRATULATIONS

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Jan Szyszko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Żelichowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Gorczyca Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Leśny Bank Genów w Kostrzycy
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Rada Główna Instytutów Badawczych
Polska Akademia Nauk - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Austria
Europejski Instytut Leśny (EFI), Finlandia
Narodowe Centrum Leśne w Zwoleniu, Słowacja
Krajowe Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde, Niemcy
Instytut Badawczy Leśnictwa i Łowiectwa w Jiloviště, Czechy
Instytut Leśnictwa Białoruskiej Akademii Nauk w Homlu, Białoruś
Instytut Technologii Drewna
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
Instytut Lotnictwa
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Ochrony Roślin
Instytut Ogrodnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rektor Uniwersytetu Rolniczego W Krakowie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Politechnika Białostocka
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie PAN
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Białowieski Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Karkonowski Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Rachelski i Wspólnicy - Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa

ORGANIZER