Szanowni Państwo

Rok 2015 to dla Instytutu Badawczego Leśnictwa rok szczególny, w którym przypada 85. rocznica jego powstania. Jubileusz ten będzie świętem wszystkich Pracowników oraz Przyjaciół i Sympatyków Instytutu. Jego historia i tradycja sięga 1930 r., kiedy to powołano do życia Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, przekształcony cztery lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowany na Instytut Badawczy Leśnictwa. Od momentu powstania Instytut konsekwentnie realizuje naukową misję rozwijając badania wzbogacające wiedzę niezbędną do prowadzenia gospodarki leśnej, a także jest miejscem, gdzie historia łączy się z teraźniejszością, a nauka z praktyką współdziałając na rzecz polskich lasów.
Jubileusz 85-lecia będzie dla nas okazją do podsumowań i wspomnień, a także do kreślenia planów na przyszłość oraz wytyczania śmiałych celów dla rozwoju nauk leśnych. Główne obchody będą miały miejsce w dniach 17-18 czerwca 2015 r. w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym i obejmować będą uroczyste posiedzenie Rady Naukowej oraz konferencję międzynarodową pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku".
Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa do udziału w obchodach Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz do śledzenia naszej strony internetowej, na której systematycznie będziemy zamieszczać informacje dotyczące uroczystości.

DYREKCJA WRAZ Z PRACOWNIKAMI INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA

ORGANIZATOR